In de Waterschapsverordening staat hoe het waterschap activiteiten mogelijk maakt. Er staat bijvoorbeeld dat je zonder vergunning geen huis op een dijk mag bouwen. Ook staat in de Waterschapsverordening waar de dijken precies liggen.

Waterschapsverordening, wetboek van het waterschap

De Waterschapsverordening is een officieel document waarin allerlei regels staan. Die regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld de dijken te beschermen. Maar ook om de rivieren en sloten goed te houden. Je kunt de Waterschapsverordening het ‘wetboek van een waterschap’ noemen.

Bekijk de waterschapsverordening(externe link)

Legger, kaarten en tabellen

In de Waterschapsverordeningen zijn onderdelen uit de legger opgenomen. Het gaat om de beschermingszones. Die zones maken als beperkingengebied deel uit van de Waterschapsverordening.

De legger blijft daarnaast bestaan. Waterbeheerders kunnen de legger nodig hebben om hun taak uit te oefenen.

Alle informatie over de leggers

Kaarten en zones

Het Waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en voor droge voeten. Daarom beheren we onze watergangen en dijken zorgvuldig. In het Open Data Portaal(externe link) presenteert waterschap Hollandse Delta veelgevraagde geografische gegevens. Via zogeheten zones kunnen we bepalen of u wel of niet een vergunning nodig heeft van het waterschap voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit.

Wilt u deze gegevens inzien, klik dan op de onderstaande links. Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar geo@wshd.nl.

Bekijk de Waterstaatswerken van WSHD

Bekijk de beperkingengebieden van WSHD