De legger is een aanvulling op de Keur. Een keur is een serie van gebods- en verbodsbepalingen voor het in stand houden van de waterkeringen, waterhuishouding en wegen.

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

In de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken zijn de sloten en singels (watergangen) opgenomen, waarop de Keur van toepassing is. Ook staan de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht erin opgenomen. De Legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken. 

Leggers waterkeringen

In de leggers waterkeringen zijn de waterkeringen en de zoneringen van de dijken opgenomen, waarop de Keur van toepassing is. Ter bescherming van de waterkering gelden voor de dijken en binnen de zoneringen beperkingen. Zo mag er alleen gewerkt worden met een vergunning. Een waterkeringenlegger bestaat uit een algemene toelichting, situatietekeningen en profielen. Er is een legger primaire waterkeringen en eentje voor regionale waterkeringen

Actuele gegevens nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Open Dataportaal!