De Slotsedijk in Rhoon is tijdens spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing aanvragen. Kies of u de ontheffing als particulier aanvraagt of voor uw bedrijf. 

Ik ben een particulier

Voorwaarden voor de ontheffing:
U woont in 1 van de volgende straten: 
•    Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom)
•    Slotsedijk
•    Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord)
•    Varleweg 
•    Poortugaalseweg

Extra voorwaarde voor bewoners Rhoon-noord:
Woont u in Rhoon-noord en Poortugaal-Noord, dan moet u werkzaam zijn op het Distripark Eemhaven en/of het bedrijfsterrein aan de Seattleweg. 

Verkeersontheffing particulier aanvragen

Ik heb een bedrijf

Voorwaarden:
•    Uw bedrijf moet gevestigd zijn of eigendommen bezitten en/of pachten aan de Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom), de Slotsedijk, de Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord), de Varleweg of de Poortugaalseweg
•    U moet kunnen aantonen dat u de ontheffing nodig heeft voor uw bedrijf om de weg tijdens de spits te kunnen passeren

Ook nooddiensten, zoals huisartsen, verloskundigen en dierenartsen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen.

Verkeersontheffing voor bedrijf aanvragen

Kosten

De ontheffing is gratis. Wel moet u een borg van € 25 voor de button betalen. Als u de button weer inlevert krijgt u de borg terug.