Het aantal bevers neemt toe in Nederland en ook op de Zuid-Hollandse Eilanden. Het is goed nieuws voor deze beschermde diersoort en ook voor de biodiversiteit die ze met zich meebrengen. Maar op sommige locaties kan de bever door zijn graverijen en aanleg van dammen, holen of burchten een gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Als waterschap zijn we dan ook extra alert en is het een uitdaging om veilig met de bever samen te leven. Een recent voorbeeld van wat bevers kunnen aanrichten is bij de Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet.

Tijdens een eerdere inspectie is er beverschade ontdekt bij de primaire kering. Door het hoge water van de afgelopen periode zijn de bevers vanuit de sloot aan de binnenzijde van de primaire kering gaan graven. Dit kan de dijk verzwakken waardoor actie is ondernomen.

Om tot actie over te mogen gaan hebben we dit gemeld bij de FaunaBeheereenheid Zuid-Holland. Na akkoord zijn de holen in de kering uitgegraven en gedicht. Bij het uitgraven is er opgelet dat er geen bevers werden opgesloten in de kering. Om een beter en completer beeld te krijgen van de beverschade op deze locatie, is de nabijgelegen boezem van de Poortugaalse haven drooggelegd. En wat bleek: de schade was groot. Er zitten beverholen waar je een auto in kunt parkeren en we wisten niet dat een bever zoveel schade aan kon richten, zei Jan van der Baan, beverexpert van waterschap Hollandse Delta.

Er is zoveel grond verzet. Het gevaar is dat de holen instorten. Gelukkig zitten de bevers binnendijks. Aan de buitenkant zou de dijk bij zulke schade het in- en uitstromen van water bij eb en vloed in een paar dagen kunnen wegspoelen. De holen zijn dichtgemaakt met klei en er wordt gaas aangebracht zodat ze niet opnieuw kunnen graven op deze plek. Zo kan de bever verder leven, terwijl de dijk en boezem veilig blijft.

Wil je meer weten over hoe wij met beverschade omgaan? Lees er over op pagina Veilig met de bever samenleven.

De Poortugaalse Haven is drooggelegd om de beverholen goed te kunnen zien.