Wanneer de rioolwaterzuivering het afvalwater heeft schoongemaakt blijven er twee restproducten over: schoon water en slib. Het schone water wordt in de rivier geloosd. Het slib gaat het slibverwerkingsproces in.

Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk
Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk | © waterschap Hollandse Delta

In het zuiveringsproces wordt het afvalwater toegevoegd aan een grote bak met bacterieslib om het schoon te maken. Deze bacteriën eten de vieze stoffen op en daarmee groeit de hoeveelheid slib. Het teveel aan slib wordt dagelijks uit het proces gehaald. Uit dit slib wordt met indikkers en centrifuges zo veel water gehaald, dat er slib overblijft dat op zwarte grond lijkt.

Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

Het overtollige slib van de zuivering Dokhaven in Rotterdam-Zuid gaat via een ondergrondse leiding rechtstreeks naar het Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Dit slib wordt benut om energie terug te winnen. Eerst wordt het slib vergist, waarbij biogas ontstaat. Uit dit biogas wordt met gasmotoren jaarlijks 8 miljoen kWh energie opgewekt, die teruggaat naar het proces in Dokhaven en Sluisjesdijk. Dit is ongeveer de helft van het energieverbruik van Sluisjesdijk en Dokhaven samen. Daarnaast zorgt deze energievoorziening voor noodstroom ingeval van stroomuitval. Hierdoor kan de installatie altijd doordraaien.

HVC

Het slib van de zuiveringen wordt ontwaterd op een van de acht zuiveringen met een ontwateringsinstallatie. Na de ontwatering wordt het slib opgeslagen in een silo, die een aantal keer per week geleegd wordt. Het slib wordt met vrachtwagens afgevoerd naar de slibverbrandingsinstallatie van HVC in Dordrecht.