Projecten: werken aan de weg

Hollandse Delta onderhoudt bijna alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom op de Zuid-Hollandse Eilanden. Deze lopen meestal door polders en over dijken. Regelmatig is er onderhoud aan de wegen nodig. Waar en wanneer deze werkzaamheden zijn vind je op deze pagina.

Projecten in uitvoering

Naast het werken aan de weg, maken we ook plannen om tegelijk met groot onderhoud bestaande wegen (opnieuw) in te richten volgens de laatste landelijke richtlijnen. Dit noemen we een trajectaanpak. Zie hieronder voor de laatste informatie. 

Trajectaanpak Oostvoorne - Rockanje

Waterschap Hollandse Delta gaat het traject dat loopt van Oostvoorne naar Rockanje aanpakken. Het betreft de Heveringseweg, Verlengde Lodderlandsedijk, Boomweg en Vleerdamsedijk. Het traject wordt Duurzaam Veilig ingericht en op sommige gedeeltes wordt er groot onderhoud uitgevoerd. 

Ga hier naar de speciale projectwebsite