Wie aan het werk gaat in of om het water, waterkeringen of wegen moet zich houden aan de regels van het waterschap. Jouw werkzaamheden kunnen namelijk van invloed zijn op bijvoorbeeld de waterkwaliteit of het waterpeil. In veel gevallen is het voldoende om alleen de activiteit te melden. Dit kan digitaal via het Omgevingsloket.

Activiteit melden via Omgevingsloket

Voor activiteiten waar geen vergunning of ontheffing nodig is, is het voldoende om een melding te maken. Hierin geef je aan wat je gaat uitvoeren in of om het water. Je kunt eenvoudig een melding doorgeven via de onderstaande knop.

Naar het Omgevingsloket

Termijnen

In onze Waterschapsverordening en landelijke algemene regels (Besluit activiteiten leefomgeving, BAL) zijn voor het beoordelen van ingediende meldingen verschillende termijnen bepaald.

Sinds 1 januari 2024 versturen we geen brieven meer als je een melding hebt ingediend. Je moet de werkzaamheden starten binnen één jaar na indiening van jouw verzoek. 

Krijg je van ons wel een reactie? Dan is jouw melding helaas niet volledig of afgewezen.

Termijnen per soort melding

Melding waterstaatswerk

Dit zijn werkzaamheden zoals aanleggen van een kabel, een vlonder, een dam met duiker of een beschoeiing. Hiervoor geldt een termijn van 3 weken. Na deze 3 weken mag je starten met de werkzaamheden.

Melding tijdelijk/lozen en onttrekken oppervlaktewater

Voor het lozen van minder dan 60m3/h meld je dit 24 uur vooraf. Voor onttrekken met meer dan 20 m3/h meld je dit 24 uur vooraf. Deze melding doe je bij het waterschapsloket.

Meldingen grondwater

Voor het onttrekken van grondwater gelden verschillende termijnen:

Grondwatersanering
Termijn: 4 weken

Beregening, bevloeiing of veedrenking
Vanaf 1 m3 per uur
Termijn: 3 weken

Brandblusvoorziening
Termijn: 3 weken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Korter dan 48 uur of minder dan 10 m3 per uur
Termijn: geen

Langer dan 48 uur, minder dan 8 weken en minder dan 10 m3 per uur
Termijn: 5 werkdagen

Langer dan 8 weken, minder dan 26 weken en minder dan 10 m3 per uur
Termijn: 3 weken

Andere bemalingen
Langer dan 48 uur en meer dan 1 m3 per uur
Termijn: 3 weken

Melding lozingen

Voor de activiteiten in hoofdstuk 3 van de waterschapsverordening (lozen van afvalwater) geldt een termijn van 4 weken.

Melding anders

Wil je bijvoorbeeld een weg tijdelijk afsluiten dan heb je van ons toestemming nodig voor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Je ontvangt deze toestemming binnen 3 weken.

Voor het afhandelen van een aanvraag RVV-ontheffing (bijvoorbeeld eenmalige ontheffing voor negeren aslast) geldt een termijn van maximaal 8 weken.

Voor het afhandelen van meldingen voor het toepassen grond/bagger in oppervlaktewater geldt een termijn van 7 dagen.

Maatwerk

Op alle genoemde producten (met uitzondering van TVM, RVV-ontheffing en toepassen grond/bagger) is maatwerk mogelijk. Je moet dit zelf aanvragen en motiveren. De termijn voor het beoordelen bedraagt dan maximaal 8 weken. Hiervoor volgen we namelijk de Algemene wet bestuursrecht. Ook wordt dit besluit gepubliceerd.

Bekijk enkele voorbeelden

  • Je doet op 1 februari een melding voor een steiger. Je mag deze dan op 24 februari aanleggen. Op 22 februari meld je aan het waterschapsloket de start van de werken. 
  • Je doet op 1 februari een melding voor een steiger. Vanwege slecht weer leg je deze op 3 september pas aan. Je meldt de start dan 1 september bij ons. 
  • Je doet op 1 februari een melding voor een steiger. Door omstandigheden wil je hiermee starten op 5 maart 2025. Dit kan helaas niet. Je moet via het Omgevingsloket een nieuwe melding doen.

Start werkzaamheden/informatieplicht

We willen graag weten wanneer je gaat starten met de werkzaamheden. Je kunt dit doorgeven via ons waterschapsloket. Vermeld daarbij wel ons dossiernummer of DSO-nummer.

Doorgeven wanneer de werkzaamheden starten

Geef op tijd aan ons door wanneer de werkzaamheden beginnen:

  • minimaal 2 werkdagen van te voren als je alleen een melding hoeft te doen van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl of neem contact op via de contactpagina.