Maatregelen Sint Anthonypolder

Het watersysteem rond de Sint Anthonypolder in de Hoeksche Waard wordt de komende tijd aangepakt. Hiermee worden zowel de waterkwaliteit als het waterbeheer van de Binnenbedijkte Maas verbeterd.

Waarom doen we het? 

Oudeland van Strijen
Foto van het projectgebied

Om de waterkwaliteit van de Binnenbedijkte Maas te verbeteren, worden er een aantal maatregelen uitgevoerd. Deze moeten er voor zorgen dat overtollig water vanuit de polders nog beter richting de Binnenbedijkte Maas kan worden gepompt. Met het werk kan de Sint Anthonypolder bij droog weer met geringe neerslag afgekoppeld kan worden van Gemaal Overwater. Daarnaast zorgen we voor extra capaciteit om water op te vangen in het Oudeland van Strijen. 

Hiermee voeren we KRW-maatregelen uit. Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Alle overheden moeten zich houden aan deze afspraken. Voor de KRW voert Hollandse Delta regelmatig projecten uit. Meer over de KRW kun je hier lezen: Kaderrichtlijn Water

Wat houdt het project in? 

Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

  • Verbreden van een watergang (ongeveer 650m lang), waarbij één deel van de oever ingericht wordt om extra ruimte aan de natuur te geven; 
  • Aanleggen van een nieuwe hoofdwatergang (ongeveer 650m lang), waarbij ook deze oevers ingericht worden voor extra ruimte aan de natuur; 
  • Plaatsen van een nieuwe duiker onder de Zuiddijk door; 
  • Aanbrengen van zogenoemde floatlands, dit zijn drijvende eilandjes met natuurlijke begroeiing.

Daarnaast worden er diverse kleinere werkzaamheden uitgevoerd, zoals: 

  • Vervangen/vergroten van diverse duikers; 
  • Plaatsen van nieuwe duikers; 
  • Vervangen van bruggetjes door gronddammen; 
  • Plaatsen van nieuwe gronddammen; 
  • Verwijderen van stuwen. 
Gemaal Overwater

Tijdsplanning 

De werkzaamheden vinden plaats van augustus 2024 t/m oktober 2024. 

POP3 subsidie 

De Provincie Zuid-Holland heeft subsidie verstrekt voor dit project in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). Het project “Maatregelen Binnenbedijkte Maas (afkoppelen St. Anthonypolder)” wordt mede mogelijk gemaakt door “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en Hollandse Delta. 

Logo Provincie Zuid-Holland
Vlag van Europese Unie