De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over waterkwaliteit: schoon en gezond water in rivieren, meren, kanalen, sloten en singels. Schoon water om in te zwemmen, te vissen en te varen. Gezond water waarin planten en dieren leven. Kortom, water waarvan toekomstige generaties nog lang kunnen genieten.