Er zijn regels om bijvoorbeeld dijken te beschermen en om rivieren goed te houden. Deze staan in de keur. Een legger is een aanvulling op de keur. In een legger staat op welke plek bepaalde regels gelden. Elk onderwerp heeft een eigen legger.

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

In de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken staan de sloten en singels (watergangen) waarvoor de keur geldt. Ook vindt u er de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht. De legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken. 

Leggers waterkeringen

In de leggers waterkeringen vindt u de waterkeringen en de zoneringen van de dijken waarvoor de keur geldt. Om de waterkering te beschermen zijn er beperkingen. Zo mag er alleen gewerkt worden met een vergunning. De legger waterkeringen bestaat uit een algemene toelichting, situatietekeningen en profielen. Er is een legger primaire waterkeringen en een legger van regionale waterkeringen

Actuele gegevens nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Open Data Portaal.(externe link)