Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft op 2 december 2014 de legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken vastgesteld. Deze legger geldt sinds 15 december 2014.

1. Interactieve kaart legger

Actuele gegevens van wateren en kunstwerken nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Geoportaal met Open Data en Apps/Kaarten! 

Bekijk de kaart op het Open Data Portaal

2. Pdf’s van de legger