Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft op 10 oktober 2023 de legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken vastgesteld(externe link). Deze legger geldt vanaf 13 november 2023.

Toelichting op de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Actuele gegevens van wateren en kunstwerken nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Geoportaal(externe link) met Open Data en Apps/Kaarten! 

Interactieve kaart legger