Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft op 10 oktober 2023 de legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken vastgesteld. Deze legger geldt vanaf 13 november 2023.