De keur en de legger vormen samen de wettelijke basis voor alles wat het waterschap doet. In de keur staan algemene regels om onze dijken te beschermen. In de legger wordt toegelicht op welke plek een bepaalde regel geldt.

Voorbeeld

  • In de keur staat… dat u zonder vergunning geen huis op een dijk mag bouwen
  • In de legger staat… waar de dijken precies liggen

Keur, wetboek van het waterschap

De keur is officieel document waarin allerlei regels staan. Die regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld de dijken te beschermen. Maar ook om de rivieren en sloten goed te houden. Men zou de keur het ‘wetboek van een waterschap’ kunnen noemen.

Keur van waterschap Hollandse Delta(externe link)

Legger, kaarten en tabellen van het wetboek

De legger is een document waarin staat op welke plek bepaalde regels gelden. Elk onderwerp heeft een eigen legger.

Alle informatie over de leggers

Kaarten en zones

Het Waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en voor droge voeten. Daarom beheren we onze watergangen en dijken zorgvuldig. In het Open Data Portaal(externe link) presenteert waterschap Hollandse Delta veelgevraagde geografische gegevens. Via zogeheten zones kunnen we bepalen of u wel of niet een vergunning nodig heeft van het waterschap voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit.

Wilt u deze gegevens inzien, klik dan op de onderstaande links. Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar geo@wshd.nl.

Bekijk de Waterstaatswerken van WSHD

Bekijk de Beschermingszones van WSHD