De keur en de legger vormen samen de wettelijke basis voor alles wat het waterschap doet. In de keur staan algemene regels om onze dijken te beschermen. In de legger wordt toegelicht op welke plek een bepaalde regel geldt.

Voorbeeld

  • In de keur staat… dat u zonder vergunning geen huis op een dijk mag bouwen
  • In de legger staat… waar de dijken precies liggen

Keur, het wetboek van het waterschap

De keur is officieel document waarin allerlei regels staan. Die regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld de dijken te beschermen. Maar ook om de rivieren en sloten goed te houden. Men zou de keur het ‘wetboek van een waterschap’ kunnen noemen.

Keur van waterschap Hollandse Delta

Legger

 

De legger is een document waarin staat op welke plek bepaalde regels gelden. Elk onderwerp heeft een eigen legger. 

Alle informatie over de leggers

Heeft u gevonden wat u zocht?