Waterschap Hollandse Delta rapporteert periodiek over het behalen van de doelstellingen van de taken van het waterschap.

Jaarlijks presenteren we de stand van zaken in het rapport Waterwerken. De rapportage geeft inzicht in de toestand en ontwikkelingen van waterkeringen, het watersysteem, de waterketen en de wegen. 

Daarmee geeft het feitelijke informatie over het behalen van doelstellingen, maar ook als doelstellingen nog niet zijn behaald hoe ver het waterschap af staat van het behalen van het doel. Dit inzicht is belangrijk om tijdig de doelen en/of de te uit te voeren maatregelen bij te kunnen sturen.

De rapportage beschrijft alleen de stand van zaken, een eventuele bijstelling van doelen of maatregelen vindt plaats via de Kadernota, de Programmabegroting of beleidsplannen.

 • Resultaten 2019: omgeving klimaatbestendig

  Wateroverlast of watertekort komt steeds vaker voor. Oorzaak is het veranderende klimaat. Als waterschap nemen wij extra maatregelen om schade te voorkomen. Daar stelden wij een actieplan voor op. In deze terugblik op 2019 lees je hoe ver we daarmee zijn.
 • Resultaten 2019: waterveiligheid

  Hoe staat het met onze dijken? Wat heeft het waterschap gedaan zodat we met zijn allen droge voeten houden?
  Een met gras beklede dijk in stedelijk gebied. Er is ook een trap op aangelegd en daarover loopt een meneer met zijn handje naar beneden.
 • Resultaat 2019: ruimte voor water

  Voldoende water overal, dat is elk jaar ons doel. Hoe succesvol waren onze maatregelen in 2019?
  Medewerker in boot baggert een sloot
 • Besluiten algemeen bestuur 24 en 25 juni 2020

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), vergaderde op 24 en 25 juni. Alle voorgestelde aanbevelingen in zijn aangenomen.  
  Onderwaterfoto Brielse Meer