Benieuwd wat het waterschap doet met jouw belastinggeld? Bekijk dan de rapportage Waterwerken! Daarin rapporteren we de voortgang op de doelen die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. 

Wat is Waterwerken 2020?

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we met belastinggeld van inwoners uit ons gebied.

Wil je weten welke resultaten we in 2020 hebben bereikt? Bekijk dan de rapportage Waterwerken. Daarin rapporteren we op de doelen die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. De rapportage bestaat uit een algemene terugblik en 6 hoofdstukken:

  • Waterveiligheid - over dijken, duinen en kades 
  • Voldoende water – over de hoeveelheid water in de sloten en singels 
  • Schoon water – over de waterkwaliteit in de sloten en singels
  • Waterketen – over het schoonmaken van afvalwater
  • Wegen – over de waterschapswegen
  • Maat op klimaat – over klimaatadaptatie, energietransitie, circulair & duurzaam waterschap en innovatie. 

Ontdek de Waterwerken in deze video's

Voorgaande jaren

Bijsturen

De rapportage Waterwerken geeft jaarlijks de stand van zaken weer. Het laat zien of we op koers liggen om de meerjarige doelen uit beleidsstukken zoals het Waterbeheerprogramma en Maat op klimaat te halen.

Het bijsturen of aanpassen van doelen en maatregelen gebeurt niet in Waterwerken. Daarvoor zijn andere middelen, zoals de Kadernota of Programmabegroting.