Rapportage waterwerken

Benieuwd wat het waterschap doet met jouw belastinggeld? Bekijk dan de rapportage Waterwerken! Daarin rapporteren we de voortgang op de doelen die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. 

Wat is Waterwerken?

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we met belastinggeld van inwoners uit ons gebied.

Wil je weten welke resultaten we in 2023 hebben bereikt? Bekijk dan de rapportage Waterwerken. Daarin rapporteren we op de doelen die het algemeen bestuur heeft vastgesteld.

Bekijk de rapportage Waterwerken

Voorgaande jaren

Bijsturen

De rapportage Waterwerken geeft jaarlijks de stand van zaken weer. Het laat zien of we op koers liggen om de meerjarige doelen uit beleidsstukken zoals het Waterbeheerprogramma, Wegenbeheerprogramma 2022-2027 en Maat op Klimaat te halen.  

Het bijsturen of aanpassen van doelen en maatregelen gebeurt niet in Waterwerken. Daarvoor zijn andere middelen, zoals de Kadernota of Programmabegroting.