Gebruik van grond van het waterschap 

We hebben als waterschap veel grond in eigendom. Soms wordt grond gebruikt door anderen. Het gaat onder andere om stukjes tuin of stroken grond langs een weiland of akker. Vaak zijn de gebruikers zich er niet van bewust dat de grond van het waterschap is. Met het project Grond- en watergebruik willen we duidelijkheid krijgen over de gegevens die in het Kadaster staan en het feitelijke gebruik.  

Aanleiding 

Regelmatig constateren we dat stukjes grond van het waterschap gebruikt worden door anderen zonder schriftelijke toestemming. Tegelijkertijd zijn er inwoners of bedrijven die grond van ons kopen, huren of pachten. Op deze manier ontstaat er ongelijkheid. Daarnaast is soms onduidelijk van wie grond is en waar de erfgrens loopt. Dat komt bijvoorbeeld aan het licht bij de verkoop van grond. 

Persoonlijk gesprek 

We gaan in ons werkgebied alle mensen benaderen die volgens onze gegevens gebruik maken van grond van het waterschap. In 2020 zijn we begonnen in de Hoeksche Waard. Daarna volgen de andere eilanden. De gebruiker krijgt een brief waarin staat dat er mogelijk een verschil is tussen de situatie zoals die volgens het Kadaster is en de feitelijke situatie. We vragen de gebruiker een aantal vragen te beantwoorden. Daarna volgt een persoonlijk gesprek om tot een overeenkomst te kunnen komen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je bellen naar 0900 2005 005 of mailen naar info@wshd.nl.  

Formulier grond- en watergebruik

De planning van het project Grond- en watergebruik

We gaan in ons werkgebied alle mensen benaderen die volgens onze gegevens gebruik maken van grond van het waterschap.

DeelgebiedStartEinddatumAantal maanden
Hoeksche Waardoktober 2020juni 202221
Dordrechtfebruari 2022juni 20226
IJsselmondejuli 2022maart 20239
Voorne-Puttenapril 2023september 20236
Goeree-Overflakkeeseptember 2023februari 20246
Totaal  48

Meer weten over de mogelijkheden

Huren, kopen, pachten, verjaring. Er komt veel kijken bij dit onderwerp. Wij vertellen je er meer over tijdens het persoonlijke gesprek.  

Onderzoek naar grondgebruik in onze regio

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van grond binnen ons werkgebied. Daaruit blijkt dat op verschillende plekken derden gebruik maken van grond van het waterschap. Het doel van het onderzoek was om in beeld te brengen voor welke stukken grond de gegevens in het Kadaster niet overeenstemmen met het feitelijke gebruik. We hebben kadastrale kaarten vergeleken met luchtfoto’s. Doordat de foto’s elk jaar worden geactualiseerd, konden we verschillende jaren bekijken en vergelijken. De situaties op kaart zijn een indicatie, maar over het algemeen kloppen ze wel met de werkelijke situatie. Zo hebben we uiteindelijk in beeld gebracht waar het feitelijke gebruik niet overeenkwam met de kadastrale gegevens. 

Openbare bekendmaking

Wij verkopen, verhuren, verpachten of vestigen zakelijke rechten op percelen grond op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. We volgen daarin een uitspraak van de Hoge Raad (het Didam-arrest). Toch mogen wij als waterschap besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Je leest er meer over op Grond kopen, huren of pachten