Als u het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kunt u bezwaar maken. U doet dat binnen 6 weken na de datum die op uw aanslagbiljet staat. U maakt bezwaar via de SVHW. Dat is het kantoor dat de waterschapsbelasting voor ons uitvoert. U kunt uw bezwaar schriftelijk of digitaal maken. Zie bezwaar maken waterschapsbelasting(externe link)

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie kunt u bellen met belastingkantoor SVHW: 0186-57 72 22 of 0800-020 08 73.

  • maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur
  • vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur 

Over uw aanslag waterschapsbelasting

Meer informatie over de waterschapsbelasting vindt u op de pagina over uw aanslag

Kwijtschelding aanvragen

In sommige gevallen kunt u kwijtschelding krijgen. Lees er meer over bij kwijtschelding van belasting