Als je het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kun je bezwaar maken. Je doet dat binnen 6 weken na de datum die op je aanslagbiljet staat. Je maakt bezwaar via de SVHW. Dat is het kantoor dat de waterschapsbelasting voor ons uitvoert. Je kunt je bezwaar schriftelijk of digitaal maken. Zie bezwaar maken waterschapsbelasting

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie kun je bellen met belastingkantoor SVHW: 0186 577 222 of 0800 020 0873.

  • maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur
  • vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur 

Over jouw aanslag waterschapsbelasting

Meer informatie over de waterschapsbelasting vind je op de pagina Over jouw aanslag

Kwijtschelding aanvragen

In sommige gevallen kun je kwijtschelding krijgen. Lees er meer over bij kwijtschelding van belasting