Je hebt een laag inkomen of geen geld en kunt de waterschapsbelasting niet betalen. je kunt kwijtschelding aanvragen. Je vraagt kwijtschelding aan via belastingkantoor SVHW. Zie kwijtschelding aanvragen.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding, neem contact op met belastingkantoor SVHW.