U heeft een laag inkomen of geen geld en kunt de waterschapsbelasting niet betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen. U vraagt kwijtschelding aan via belastingkantoor SVHW. Zie kwijtschelding aanvragen.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding, neem contact op met belastingkantoor SVHW.