Als u kwijtschelding van de gemeente krijgt, is het mogelijk dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek wordt er onder meer gekeken naar het saldo van uw bankrekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld).

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dat is de organisatie die namens waterschap Hollandse Delta de belastingen int. 

Kwijtschelding aanvragen bij SVHW