Om te zorgen voor schoon en voldoende oppervlaktewater onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder andere door ze regelmatig te baggeren. Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en betere waterkwaliteit. Zo leveren we een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. 

Wat is baggeren?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten (ook watergangen genoemd), singels en meren. Deze sliblaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden ze gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

Voorbereidingen

Voordat we gaan baggeren:

 • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
 • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van een laboratorium.
 • Kijken we of baggeren nodig is.

Ook belangrijk om te weten:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen.
 • Dit ‘overhangend hout' moet voor 1 september van het jaar vóór de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.
 • Eigenaren van gronden langs oppervlaktewaterlichamen in het te baggeren jaar schouwvak, moeten ervoor zorgen dat beschermingszones vrij zijn van gewassen van 15 september tot 15 maart.
Baggeren op Goeree-Overflakke

We onderhouden zo'n 7200 km aan watergangen in ons gebied. Dus als je al die sloten en singels achter elkaar zou leggen, is dat ongeveer de afstand van Rotterdam tot India. Het onderhoud aan al deze watergangen is dan ook een groot project, waarbij we samenwerken met verschillende partners.

Baggeren in stedelijk gebied 2023

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk. We doen er altijd alles aan om schade aan percelen en tuinen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kiezen we bijvoorbeeld voor een kleine kraan, baggeren vanaf een boot, met een schep of met aangepast materieel. 

Aannemers in stedelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die in 2023 actief zijn in de volgende plaatsen:

Regio IJsselmonde/Dordrecht

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Zwijndrecht

in voorbereiding

Dordrechtin voorbereiding   

Regio Hoeksche Waard

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Oud-Beijerland

Kuipers Infra

078-674 21 87

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-414 916 97
06-513 036 99

Regio Voorne-Putten

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Rockanje

in voorbereiding

Brielle

in voorbereiding

Spijkenisse

Kuipers Infra

078-674 21 87

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-414 916 97
06-513 036 99

Baggeren in landelijk gebied 2023

Voor baggeropdrachten in landelijk gebied werken we met een geïntegreerd contract. Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het baggeren van sloten. De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap, zoals:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het maken van afspraken over de verwerking van het baggermengsel;
 • het informeren over de werkzaamheden;
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 • het afhandelen van meldingen en eventuele klachten.

Aannemers in landelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die actief zijn in landelijk gebied per regio.

 Regio

 Aannemer

 Contactpersoon

 Telefoon

Goeree-Overflakkee

JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV(externe link)

Rien van Driel 

06-504 510 95

IJsselmonde/
Eiland van Dordrecht
In deze regio's wordt dit jaar niet gebaggerd  

Hoeksche Waard

De Kuiper groep, Strijen

Silvia Smout

078-6742187

Voorne-Putten

JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV(externe link)

Bianca van Rooij 

06–429 361 77

Baggeren in KRW watergangen en grote wateren 2023

Hieronder vind je de aannemers die betrokken zijn bij het baggeren van grote wateren en watergangen die onder de Kader Richtlijn Water (KRW) vallen.

KRW (grote wateren) 2023

Naam en locatie

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder van het waterschap

Contact toezichthouder

De Dalle
(Voorne-Putten)

De Kuiper groep0183-820920Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Afwatering Boezen het Oudeland van Oude Tonge (Goeree-Overflakkee)

JARO Grondwerken 

Bianca van Rooij
06 42 93 61 77
Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Borrekeen / Het Kleine gat
(Hoeksche Waard)

De Heer        Land en Water0182 - 30 93 72Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Schuringse haven Numansdorp
(Hoeksche Waard)
Nog niet bekend   

Overige watergangen

 

Naam en locatie

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder van het waterschap

Contact toezichthouder

Schutsluis Strijensas (externe link)

U41691(externe link)

Nog niet bekend   

De Volharding Strijensas(externe link)

Tik dit nummer in op de kaart: U41694

Nog niet bekend   

Gemaal Boezem lozende Strijensas(externe link)

Tik dit nummer in op de kaart:U41692

Nog niet bekend   

Hoogezand Numansdorp(externe link)

Tik dit nummer in op de kaart: U41689

Nog niet bekend   

Hevel van Oostendam Hendrik Ido Ambacht (externe link)

Tik dit nummer in op de kaart: U41733

JP Schilder072 502 1964(externe link)Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Instroom 't Waaltje Ridderkerk (externe link)

Tik dit nummer in op de kaart: B09224

Nog niet bekend   
Kreekse Boezem  (IJsselmonde)       Nog niet bekend   

Spoorsloten HSL (Kijfhoek)(externe link)

Tik één van deze nummers in op de kaart:
H17697 - H05875 - H15792

Nog niet bekend   

Poortugaalse haven

Nog niet bekend   

Gemaal Veerweg (Zwijndrecht)

Nog niet bekend   

5-dagenregeling voor agrariërs

Een agrariër kan een verzoek bij ons indienen om een sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na goedkeuring van het verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien met een gewas voor het nieuwe jaar (geen groenbemester).

Aanvragen kan via het online aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren

Let op: de 5-dagenregeling baggeren gaat in op het moment van goedkeuring van het ingediende formulier! 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Waarom is baggeren belangrijk?

De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat s;oten (watergangen) helemaal dichtslibben, worden de meeste 1 keer in de 8 jaar gebaggerd. Het weghalen van de baggerlaag is belangrijk, omdat het zorgt voor betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Door te baggeren, komt er meer zuurstof en licht in het water. Dat is goed voor de planten, vissen en andere (water-) dieren. Ook moeten sloten en singels breed en diep genoeg blijven voor voldoende aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Bekijk video over baggeren

Baggeren en de natuur

Het waterschap is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het watersysteem met de daarbij behorende ecologie. Om dat voor de langere tijd te kunnen borgen, is onderhoud aan de watergangen nodig.

Voor een deel van het watersysteem voeren wij daarom zelf het onderhoud uit. Daarbij houden wij rekening met de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de korte termijn, tijdens het onderhoud, kunnen niet altijd worden voorkomen. Daarom proberen we het onderhoud zo in te plannen dat we niet in het broedseizoen of bij bijzondere omstandigheden (hitte/ kou) werken om eventuele nadelige effecten op de ecologie tot een minimum te beperken.

Wij werken volgens vastgestelde wet- en regelgeving en wanneer wij werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de wet Natuurbescherming werken wij volgens onze gedragscode(externe link). Tijdens het broedseizoen of in bijzondere omstandigheden letten wij extra op en is er begeleiding van een ecoloog van het waterschap.

Kaart met planning en schouwvoering

Contact

Heb je nog vragen over baggeren of baggerwerkzaamheden? Bekijk dan het informatieblad over baggeren of uitvoeringsbeleid baggeren. Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via het contactformulier