Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.