Wij willen je graag zo goed mogelijk informeren. Dat doen we bijvoorbeeld via deze website en in folders. Wil je meer weten? Dan kun je een verzoek indienen om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken. Dat heet een Woo-verzoek. 

Iedereen kan een verzoek indienen. Dat doe je met behulp van het woo-formulier. Het verzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Leg precies uit waarover je informatie wilt en om welk document het gaat.
  • De informatie die je wilt ontvangen, is vastgelegd, bijvoorbeeld in een document, geluidsopname of foto.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van het waterschap.
  • Het gaat om informatie over het beleid of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Wij moeten jouw verzoek in principe inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen. Als er persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan, kunnen wij besluiten om de informatie niet openbaar te maken. In de wet staan de regels hierover.

Gebruik het formulier 'Woo verzoek' om je verzoek in te dienen. Je kunt jouw verzoek ook per post naar ons sturen met onderstaande contactgegevens.

Formulier Woo verzoek

Adres:

  • Waterschap Hollandse Delta
  • afdeling Juridische en Facilitaire Zaken 
  • Postbus 4103 
  • 2980 GC RIDDERKERK