Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

Als het waterschap niet op tijd een beslissing heeft genomen, kun je het waterschap in gebreke stellen. Hollandse Delta heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. 

Gebeurt dat niet op tijd, dan moet het waterschap je in sommige gevallen een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer in gebreke stellen?

Je kunt het waterschap in gebreke stellen vanaf de eerste dag nadat het waterschap de beslissing had moeten nemen. Gebruik daarvoor het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen. Na ontvangst van jouw ingebrekestelling, heeft het waterschap 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Na deze 2 weken begint de dwangsom automatisch te lopen: je krijgt per dag dat het waterschap niet beslist een bepaald bedrag. De hoogte van de dwangsom stelt het waterschap vast. Deze betalen we binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de vaststelling? Dan kun je hiertegen bezwaar indienen.

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen op jouw aanvraag is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die je krijgt, staat deze aangegeven. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvang je hierover bericht en geven we daarin aan wanneer de nieuwe termijn afloopt.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen

Lees ook: