Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor het dempen van een sloot, voor het aanleggen van een duiker, voor het gebruiken van grondwater of voor het lozen van afvalwater.

Vergunning of ontheffing aanvragen via Omgevingsloket Online

Voor dit soort activiteiten moet u een vergunning of een ontheffing hebben. Soms hoeft u alleen maar door te geven wat u gaat doen (melding). Dit alles loopt via het Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket kunt u:

  • checken of u een watervergunning nodig heeft 
  • een watervergunning aanvragen
  • een melding doorgeven

Naar het Omgevingsloket(externe link)

Vergunning nodig?

U heeft niet overal een vergunning voor nodig. Controleer of u een vergunning moet aanvragen:

Vergunningcheck(externe link)

Doorgeven wanneer de werkzaamheden starten

Geef op tijd aan ons door wanneer de werkzaamheden beginnen:

  • minimaal 2 werkdagen van te voren als u alleen een melding hoeft te doen van de werkzaamheden
  • minimaal 1 week van te voren als u een vergunning nodig heeft voor de werkzaamheden

Watervergunning schriftelijk aanvragen

U kunt een vergunning of melding ook schriftelijk regelen:

Watervergunning schriftelijk aanvragen(externe link)
 

Kosten

Aan kleinere werken zijn geen kosten (leges) verbonden. Het gaat dan om werken die:

  • kleiner zijn dan 1.000 m2
  • minder lang zijn dan 1.000 meter

Meer informatie vindt u in de legesverordening op overheid.nl(externe link).

Meer informatie

Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl.