Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor het dempen van een sloot, voor het aanleggen van een duiker, voor het gebruiken van grondwater of voor het lozen van afvalwater.

  Voor dit soort activiteiten moet u een vergunning of een ontheffing hebben. Soms hoeft u alleen maar door te geven wat u gaat doen (melding). Dit alles loopt via het Omgevingsloket.

  In het Omgevingsloket kunt u:

  • checken of u een watervergunning nodig heeft 
  • een watervergunning aanvragen
  • een melding doorgeven

  Naar het Omgevingsloket

  Vergunning nodig?

  U heeft niet overal een vergunning voor nodig. Controleer of u een vergunning moet aanvragen:

  Vergunningcheck

  Doorgeven wanneer de werkzaamheden starten

  Geef op tijd aan ons door wanneer de werkzaamheden beginnen:

  • minimaal 2 werkdagen van te voren als u alleen een melding hoeft te doen van de werkzaamheden
  • minimaal 1 week van te voren als u een vergunning nodig heeft voor de werkzaamheden

  Watervergunning schriftelijk aanvragen

  U kunt een vergunning of melding ook schriftelijk regelen:

  Watervergunning schriftelijk aanvragen
   

  Kosten

  Aan kleinere werken zijn geen kosten (leges) verbonden. Het gaat dan om werken die:

  • kleiner zijn dan 1.000 m2
  • minder lang zijn dan 1.000 meter

  Meer informatie vindt u in de legesverordening op overheid.nl.

  Meer informatie

  Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl.