De watertoets is een proces om te bepalen hoe er binnen een project moet worden  omgegaan met de waterbelangen. Omdat dit uit meerdere fases bestaat, spreken we ook wel over het watertoetsproces.