Waterschap Hollandse Delta onderzoekt nieuwe kansen voor het Zuiderdiep bij de Haringvlietdam op Goeree-Overflakkee. Er wordt onderzocht of het Zuiderdiep zoet kan blijven of kan worden omgevormd tot brak water.

Lang geleden was het Zuiderdiep een brakke getijdegeul met open zeeverbinding. Het waterschap bedijkte de geul bij de aanleg van de Haringvlietdam en maakte het water zoet voor de landbouw en de natuur in een groot deel van Goeree-Overflakkee. Enkele jaren geleden, na het Kierbesluit, veranderde het waterschap het zoetwatersysteem op Goeree-Overflakkee met een nieuwe inlaat, een nieuw kanaal en nieuwe sloten.

Zoet of brak

Het waterschap kan nu de ecologie en waterkwaliteit van het Zuiderdiep aanzienlijk verbeteren en een meer natuurlijk peilbeheer gaan voeren. Dit is ook de opdracht volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt nu onderzocht of het Zuiderdiep met maatregelen zoet kan blijven of kan worden omgevormd tot een brak binnenwater met flora en fauna die horen bij een brak natuurgebied.

Mogelijkheden bespreken

Waterschap Hollandse Delta bespreekt de mogelijkheden met verschillende belanghebbenden en betrokken partijen. Het waterschap blijft gedurende het hele traject met deze partijen in gesprek.

Zuiderdiep
Zuiderdiep