Het waterbeheerprogramma (WBP) bevat het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. Het huidige waterbeheerprogramma loopt van 2016-2021. Ook werken we aan het nieuwe programma, voor de periode 2022-2027. Dat ligt ter inzage van 12 juli tot en met 6 september. Daarna wordt het in november 2021 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Grote betrokkenheid

Het plan dat nu ter inzage ligt, is het resultaat van een lange voorbereiding en veel samenwerking. Eerst heeft het algemeen bestuur van het waterschap zijn ambities en de uitgangspunten bepaald. Daarna zijn bewoners, gemeenten en belangenorganisaties zoals LTO en natuurmonumenten, betrokken bij de doelen. In februari was er een grote online conferentie en in april is een schriftelijke consultatie geweest. Alle ideeën die daaruit zijn voortgekomen, hebben we zo goed mogelijk meegenomen in het Waterbeheerprogramma.

Bekijk het concept-Waterbeheerprogramma

Participatiebijeenkomst WBP 2022-2027

Kunnen we onze dijken ook gebruiken voor recreatie? Hoe passen we ons watersysteem aan aan het veranderende klimaat? Welke stoffen uit afvalwater kunnen we hergebruiken en hoe doen we dat? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

Op donderdagmiddag 4 februari 2021 organiseerden we een online participatiebijeenkomst. In deze sessie vertelden we je meer over het Waterbeheerprogramma en was er gelegenheid om vragen te stellen. Benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen?

Bekijk de terugblik 

Programma

De online bijeenkomst bestond uit 3 delen:  

1. Plenaire opening door Johan van Driel, heemraad water en klimaat, gevolgd door een korte paneldiscussie met gasten.

2. Deelsessies waarin je kunt reageren en vragen kunt stellen. Je kunt kiezen uit:

  • A. “Toekomstbestendig waterbeheer” (klimaatadaptie, duurzaamheid, circulair, energieneutraal en biodiversiteit) + Waterketen
  • B. Waterveiligheid + Voldoende en Schoon Water

3. Plenaire afsluiting

Terugkijken

De online bijeenkomst is een groot succes geworden. Niet alleen door het grote aantal deelnemers, maar vooral door de grote hoeveelheid vragen en het enthousiasme van het publiek. Via de onderstaande knop kun je de diverse sessies terugkijken.

Bekijk alle presentaties

Vragen en contact

Heb je nog vragen over het waterbeheerprogramma of de participatiebijeenkomst? Dan horen wij nog steeds graag jouw mening! Klik op de onderstaande knop om ons een bericht te sturen.

Stuur ons een e-mail

Waterbeheerprogramma 2016-2021

Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 vastgesteld. Ook rapporteren we jaarlijks de voortgang op onze doelen. Dit doen we door middel van de rapportage Waterwerken. 

Bekijk het WBP 2016-2021

Bekijk de rapportage Waterwerken