Het waterbeheerprogramma (WBP) bevat het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. Het huidige waterbeheerprogramma loopt van 2016-2021. Ook werken we aan het nieuwe programma, voor de periode 2022-2027. Dat wordt medio 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Waterberging Waalbos in Ridderkerk. Op de voorgrond water waarin de weerspiegeling van enkele schapenwolken te zien is.

Participatiebijeenkomst WBP 2022-2027

Kunnen we onze dijken ook gebruiken voor recreatie? Hoe passen we ons watersysteem aan aan het veranderende klimaat? Welke stoffen uit afvalwater kunnen we hergebruiken en hoe doen we dat? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

Daarom horen we graag jouw mening! Op donderdagmiddag 4 februari 2021 organiseren we een online participatiebijeenkomst. In deze sessie vertellen we je meer over het Waterbeheerprogramma, kun je je mening geven en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

De online bijeenkomst begint om 13.00 met een digitale inloop. Om 13.30 start het programma, dat bestaat uit 3 delen:  

1. Plenaire opening door Johan van Driel, heemraad water en klimaat, gevolgd door een korte paneldiscussie met gasten.

2. Deelsessies waarin je kunt reageren en vragen kunt stellen. Je kunt kiezen uit:

  • A. “Toekomstbestendig waterbeheer” (klimaatadaptie, duurzaamheid, circulair, energieneutraal en biodiversiteit) + Waterketen
  • B. Waterveiligheid + Voldoende en Schoon Water

3. Plenaire afsluiting

We verwachten om ongeveer 15.30  af te sluiten

Aanmelden

Het bijwonen van de online participatiebijeenkomst kan na aanmelding via onderstaande button:

Meld je aan

Vragen en contact

Heb je nog vragen over het waterbeheerprogramma of de participatiebijeenkomst? Of kun je 4 februari niet aanwezig zijn en wil je op een andere manier input leveren voor het programma 2022-2027? Dat kan! We horen graag van je via emailadres: waterbeheerprogramma@wshd.nl

Stuur ons een e-mail

Waterbeheerprogramma 2016-2021

Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 vastgesteld. Ook rapporteren we jaarlijks de voortgang op onze doelen. Dit doen we door middel van de rapportage Waterwerken. 

Bekijk het WBP 2016-2021

Bekijk de rapportage Waterwerken