De water- en wegenbeheerprogramma bevatten het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. Beide plannen gelden voor de periode 2022-2027. 

Het water- en wegenbeheerprogramma heeft betrekking op 4 kerntaken

  • veilige dijken en duinen
  • voldoende en schoon water
  • het schoonmaken van afvalwater
  • wegen en fietspaden

Om deze taken ook in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, houden we rekening met klimaatverandering, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit.

Lees de samenvatting van het water- en wegenbeheerprogramm

Het Waterbeheerprogramma

Het Wegenbeheerprogramma

Het laatste nieuws over het Waterbeheerprogramma

Meer nieuws

Veel participatie voor een sterker plan

Kunnen we onze dijken ook gebruiken voor recreatie? Hoe passen we ons watersysteem aan aan het veranderende klimaat? Welke stoffen uit afvalwater kunnen we hergebruiken en hoe doen we dat? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

Om te horen hoe onze partners en inwoners over dit soort onderwerpen denken, hebben we hen op verschillende momenten betrokken. In de zomer van 2021 heeft het concept ter inzage gelegen en hebben mensen een zienswijze kunnen indienen. In april hebben we de concept-teksten al eens voorgelegd aan partners en in februari hebben we een grote online participatiebijeenkomst georganiseerd. Benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen?

Bekijk de terugblik 

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je samenwerken met het waterschap?

Voortgang op de doelen

Jaarlijks rapporteren we de voortgang op onze doelen. Dit doen we door middel van de rapportage Waterwerken. 

Bekijk de rapportage Waterwerken