Over het onderhoud en het terugbrengen van natuur in het Bernisse-gebied ontvingen wij veel vragen. Bekijk hieronder onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wordt het gehele ontwikkelplan uitgevoerd?

We proberen zo veel mogelijk maatregelen uit het ontwikkelplan Bernisse uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de mogelijkheden binnen de verleende vergunningen en de samenwerkingsmogelijkheden. Dit kan meer zijn, doordat we in samenwerking met anderen meer bouwstenen kunnen toepassen, maar ook minder door bijvoorbeeld de beperkingen vanuit het vergunningsprocedures. Uiteraard spant het waterschap zich in om zo veel mogelijk bouwstenen uit het ontwikkelplan te realiseren.

Wanneer wordt het plan uitgevoerd?

In het najaar van 2019 starten we de uitvoering van de eerste maatregelen. De uitvoering vindt in fases plaatst gedurende twee jaar. Hierbij houden we o.a. rekening met periodes waarin niet gewerkt kan worden vanwege Wet Natuurbescherming en het gesloten seizoen voor de dijkveiligheid.

Wanneer worden er bomen teruggeplaatst?

Samen met betrokken partijen, zoals gemeente Nissewaard, Staatsbosbeheer en de heer Rodenburg, is onderzocht hoe de natuurbeleving rond de Bernisse terug gebracht kan worden. De volgende stap was om partijen bijeen te brengen om afspraken te maken over de manier waarop wij de natuurbeleving terug kunnen brengen in het gebied. Of er bomen worden teruggeplaatst, dat wordt in overleg vastgesteld. Inmiddels is Ontwikkelplan Bernisse vastgesteld. Hierin staan 13 bouwstenen die uitgevoerd gaan worden. Waarvan 1 het terugplanten van knotwilgen. De locaties en hoeveelheden zijn afgewogen, zodat een gevarieerde biodiversiteit ontstaat.

Gaat het waterschap nu verder met kappen van bomen?

Het waterschap gaat op andere plekken in ons gebied verder met onderhoud. Kappen van bomen maakt veel los. Helaas zijn er een aantal situaties waarin wij niet anders kunnen:

  • Als ander onderhoud niet mogelijk is. Denk aan baggeren. Als er veel takken of een boom over een sloot groeit, kunnen wij niet baggeren en bestaat er het gevaar van blokkade van de waterweg. Dat is onwenselijk. Snoeien of kappen moet dan gebeuren.
  • ls er direct gevaar is voor weggebruikers. 
  • Bomen die een ziekte hebben of beschadigd zijn, worden preventief gekapt. Dat gebeurt overal zo. Denk aan de essensterfte, iepziekte of wilgenhoutrups. 
  • Als er na een storm of andere oorzaak een boom omgevallen is dan verwijderen wij deze.  

Waarom zijn in 2018 knotwilgen omgezaagd?

Er is gehandeld vanuit het onderhoudsplan. Dat maakte veel los en had gevolgen. De begroeiing ter plaatse droeg in grote mate bij aan de natuur- en recreatiebeleving rond de Bernisse. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is hiermee niet voldoende rekening gehouden. De achtergrond van de uitvoering was ecologisch. Begroeiing veroorzaakt schaduw waardoor er geen riet kan groeien. Het waterschap streeft rietbermen na. Deze leveren gelijke bodemstabiliteit als de begroeiing, maar zijn beter voor de waterkwaliteit. Aangezien het waterschap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit is de keuze voor de werkzaamheden daardoor ingegeven.

Waarom werd toen round-up gebruikt? 

Round-up is het enige middel dat beschikbaar is om uitloop van de bestaande begroeiing te voorkomen. Het waterschap werkt met gecertificeerde partijen en volgens de gebruiksvoorschriften. Vanuit de doelstellingen van het watersysteem (waterveiligheid) was het niet mogelijk om met (frees)machines de bestaande begroeiing definitief weg te halen. De risico’s van instorten van de oever waren te groot. De wet geeft met zijn uitzonderingsgronden in deze specifieke situatie de ruimte om Round-up toe te passen. Voor nu is het gebruik van Round-up opgeschort zoals besloten in de motie aangenomen door het bestuur in de Verenigde Vergadering van 25 januari 2018.
 

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met het waterschapsloket. Mijn medewerkers helpen u graag verder.