Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

Als je afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet je een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater. Je kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als je kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit jouw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt. 

Bovendien moet het aantal vervuilingseenheden kunnen worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water. Het resultaat hiervan is het aantal vervuilingseenheden waarvoor je wordt aangeslagen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Je kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater dat vanuit jouw bedrijfsruimte wordt afgevoerd per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

  • Het aantal vervuilingseenheden kan worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water.

Verder kun je in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als er vanuit jouw bedrijf meer dan 1.000 vervuilingseenheden worden afgevoerd. Je moet hiervoor kunnen aantonen dat de vervuilingswaarde, met toepassing van de tabel, niet lager is dan met toepassing van de standaardmethode.

Aanpak

Het verzoek tot toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten voor bedrijven kun je indienen via het contactformulier.

Regelgeving