Grenst uw perceel aan oppervlaktewater, waarbij het talud breder is dan 2 meter? Dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen. Op het aanvraagformulier kunt u ook zien hoe u de breedte van het talud kunt opmeten.

Aanvragen versmalling teeltvrije zone