Links een schematische tekening van een droog talud en rechts een tekening van een plas-dras talud

Grenst uw perceel aan oppervlaktewater, waarbij het talud breder is dan 2 meter? Dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen. Op het aanvraagformulier kunt u zien hoe u de breedte van het talud kunt opmeten.

Aanvragen smallere teeltvrije zone bij een talud breder dan 2 meter