Subsidieregeling voor waterinitiatieven

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met wateroverlast of juist droogte. Met subsidies stimuleren de waterschappen particulieren en rechtspersonen om bewuster om te gaan met water. Zo zorgen we er samen voor dat onze omgeving klimaatbestendiger wordt.

Waarom subsidie?

“Klimaatverandering heeft grote invloed op de watersystemen en op de veiligheid in onze delta. Als waterschap anticiperen we volop op het veranderende klimaat en de daarbij veranderende weerspatronen. We moeten zorgen dat de bodem beter water kan opvangen voor droge periodes en dat we minder water direct afvoeren. Hierbij hebben we de hulp nodig van onze inwoners” zegt onze Heemraad Piet van der Eijk.

Meer groen en minder tegels, groene daken die water langer vasthouden en regenwateropvang in bijvoorbeeld regentonnen of waterbergingen. Zo maar wat voorbeelden van watervriendelijke initiatieven.

Tuin vergroenen met planten en regenton

Voor wie is de subsidie?

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Particulieren
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen van eigenaars en woningbouwverenigingen.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Particulieren

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die dit jaar zijn/worden uitgevoerd. Er geldt een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024. Bij je aanvraag voeg je een factuur/facturen bij van de daadwerkelijk gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van het project. Zodra de aanvraag compleet is, krijg je van het waterschap een beslissing waarmee de subsidie is vastgesteld.

Aanvraagformulier particulieren

Rechtspersonen

Voor rechtspersonen gaat de aanvraag in 2 stappen:

 1. Ten minste 4 weken voor de start van het project vraag je de subsidie aan. Bij deze aanvraag voeg je een realistische en sluitende projectbegroting met onderbouwing en offerte/offertes van de te maken kosten. Wanneer de aanvraag compleet is, krijg je van het waterschap een beslissing waarmee de subsidie wordt verleend.
 2. Nadat het project is afgerond, dien je binnen 6 weken een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Bij deze aanvraag voeg je een verslag bij van de uitgevoerde activiteiten, een financieel verslag en foto’s van de situatie vóór en na uitvoering van het project. Zodra wij alle documenten hebben ontvangen, ontvang je een beslissing waarmee de subsidie definitief wordt vastgesteld. De vaststelling van de subsidie gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Let op: de subsidie kan nooit hoger worden vastgesteld dan het bedrag dat in de subsidieverleningsbrief staat. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet uiterlijk op 31 mei 2025 zijn ingediend.

Aanvraagformulier rechtspersonen

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie bedraagt 20% van de projectkosten (inclusief btw.). Particulieren ontvangen maximaal € 5.000,-. Voor rechtspersonen is de subsidie maximaal € 10.000,-. Een project moet minimaal € 250,- kosten.

Subsidieplafond

Voor de uitvoering van de regeling is in 2024 voor particulieren een bedrag van €100.000,- beschikbaar. Voor rechtspersonen is ook een bedrag van €100.000,- beschikbaar. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen niet worden toegekend. 

Het plafond van de subsidie voor rechtspersonen is bereikt, maar een deel van de subsidieruimte zit versleuteld in reserveringen. Mochten deze reserveringen niet geclaimd worden, dan kan er alsnog ruimte ontstaan voor nieuwe aanvragen. Het staat je dus vrij om nog een aanvraag in te dienen.

Voorbeelden van watervriendelijke initiatieven:

 • Groene (sedum)daken voor het vasthouden van water.
 • Verharding uit de tuin verwijderen en vervangen door bijvoorbeeld gras, planten, grind(stroken) of waterdoorlatende verharding.
 • Regentonnen plaatsen voor de opslag van regenwater en/of het afkoppelen van de regenpijp(en).
 • Aanleggen van een waterberging of wadi.
 • Vergroenen van schoolpleinen.
 • Voor rechtspersonen; daken van gemeenschappelijke buitenruimtes of parkeergarages voorzien van een groen dak.

Tip: veel gemeenten stimuleren watervriendelijke initiatieven. Kijk ook eens op de website van jouw gemeente. Of laat je inspireren door subsidie- aanvragen van andere inwoners van deze regio.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met 088 9743 000. Je kunt ook mailen naar stimuleringsregeling@wshd.nl.

Link naar de officiële bekendmaking: Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Voorwaarden aanvraag particulieren

Je kunt subsidie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De maatregel draagt bij aan de doelstelling van de regeling.
 2. Het gaat om particuliere maatregel(en).
 3. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 4. Je hebt een rekening van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 6. De maatregel is/wordt in 2024 uitgevoerd.
 7. De maatregel kost minimaal € 250.

Voorwaarden aanvraag rechtspersonen

Je kunt subsidie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De maatregel draagt bij aan de doelstelling van de regeling.
 2. Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling.
 3. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 4. Je hebt een offerte of onderbouwing van de kosten.
 5. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 6. Je vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
 7. Na realisatie van het project lever je het formulier verantwoording subsidie aan. Dit formulier ontvang je na aanvraag van de subsidie.
 8. De aanvraag moet voor 1 november 2024 ingediend worden. De verantwoording moet uiterlijk op 31 mei 2025 zijn ingediend.
Vergroenen door middel van planten

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door particulieren en door rechtspersonen die niet op winst gericht zijn, zoals bijvoorbeeld scholen, stichtingen en verenigingen van eigenaren (VvE).

Hoeveel subsidie is er beschikbaar in 2024?

Voor particuliere aanvragers is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar en voor rechtspersonen ook een bedrag van € 100.000,- (het subsidieplafond). Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen niet worden toegekend.

Tot wanneer kan ik mijn subsidieaanvraag indienen?

Je kunt je aanvraag tot 1 november 2024 indienen.

Geldt er een minimumbedrag dat ik moet uitgeven aan een maatregel?

Ja, om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal een bedrag van € 250,- uitgeven voor het uitvoeren van de maatregel. Als het bedrag dat je hebt uitgegeven lager is dan € 250,- dan is het mogelijk om samen met één of meerdere andere personen een aanvraag in te dienen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Je krijgt 20% van de kosten die je hebt gemaakt voor de maatregel(en) terug van het waterschap, met een maximum van € 5.000,- voor particulieren en € 10.000,- voor rechtspersonen.

Welke kosten worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie?

De kosten die je maakt voor het uitvoeren van de maatregel, zoals de aanschaf van het materiaal en de arbeidskosten van een hovenier of aannemer nemen wij mee bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Verder nemen wij de bijvoorbeeld de kosten mee voor:

 • het aanleggen van een sedumdak, inclusief beschermdoek en worteldoek;
 • regenton (aanschaf en plaatsing), infiltratiekratten, (ondergrondse) watertank en het aanleggen van een wadi;
 • bij het vergroenen van jouw tuin; de planten, struiken en bomen die in de plaats komen voor verharding;
 • grind of waterdoorlatende tegels, als deze in de plaats komen voor verharding.

Welke kosten worden niet meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie?

Kosten die niet direct bijdragen aan het doel van de regeling worden niet meegenomen. Voorbeelden van kosten die niet worden meegenomen zijn kosten die je maakt voor:

 • het herstellen van een dak of het bouwen van een schuur;
 • het vervangen van bestaande beplanting en groen;
 • het vervangen van bestaande waterdoorlatende verharding;
 • het aanleggen van een tuin bij nieuwbouwwoningen;
 • het aanleggen van een (zwem)vijver;
 • kosten voor tegels, opsluitbanden en grindroosters;
 • eigen arbeid.

Wat is het doel van de regeling?

Met de maatregel(en) die de aanvragers nemen willen we ervoor zorgen dat de omgeving wordt aangepast aan grote hoeveelheden neerslag of droogte. Dit kan door:

 • regenwater op te vangen en (tijdelijk) op te slaan op eigen terrein,
 • ervoor te zorgen dat er minder regenwater wegstroomt naar de riolering,
 • ervoor zorgen dat er minder regenwater wegstroomt naar het oppervlaktewater,
 • ervoor zorgen dat de grond water langer vasthoudt.

Ik ga een sedumdak aanleggen, samen met mijn buren. Kan ik de aanvraag ook namens mijn buren indienen?

Ja, dat kan als je dit duidelijk vermeldt in je aanvraag. Let op: de factuur/facturen moet(en) op naam van de aanvrager staan. Het uit te keren subsidiebedrag maken wij over naar het rekeningnummer van de aanvrager.

Wanneer ontvang ik de subsidie?

Wij maken de subsidie over op het door jou opgegeven bankrekeningnummer binnen 6 weken nadat je de beslissing waarmee wij de subsidie hebben vastgesteld heeft ontvangen.

Kan ik een voorschot ontvangen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Ik wil volgend jaar een maatregel gaan uitvoeren. Kan ik nu al een subsidieaanvraag indienen?

Nee, dat is niet mogelijk. Voor particulieren geldt dat de uitvoering van de maatregel in 2024 moet zijn voltooid.

Disclaimer: Aan bovenstaande vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. De bepalingen van de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta zijn onverkort van toepassing.