Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we daar minder last van. Daarom kun je ook dit jaar subsidie krijgen voor water- en groenprojecten voor jouw tuin, wijk, school of vereniging. Er is een vergoeding voor inwoners en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen.

Met de buurt aan de slag voor groen

Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van € 5000 voor particulieren en € 10.000 voor rechtspersonen, zoals scholen en verenigingen. Je kunt je aanvraag indienen tot 1 november 2022. De maatregelen die je neemt moeten dit jaar afgerond worden. Tip: veel gemeenten stimuleren groene initiatieven. Kijk ook eens op de website van je gemeente.

Let op: je kunt ook nog subsidie aanvragen voor maatregelen die je in 2021 hebt genomen. Dat geldt alleen voor particulieren en kan alleen als je daar nog niet eerder subsidie voor hebt aangevraagd bij waterschap Hollandse Delta.

Waarvoor kan ik de subsidie gebruiken? 

Er zijn veel manieren om je omgeving vriendelijker te maken voor water en groen. Denk aan:

 • Woningen, schuren en garages met groene (sedum)daken
 • Tegels eruit, groen erin
 • Een regenton, vijver of wadi
 • Vergroening van het schoolplein, zoals de Agnesschool in Rotterdam-Zuid deed 

Meer inspiratie? Lees hier wat andere inwoners uit onze regio doen.

Vraag de subsidie aan

Subsidie aanvragen - particulieren

Voorwaarden om subsidie te kunnen krijgen:

 1. Met de maatregel pas je je omgeving aan op extreme neerslag of droogte.
 2. Het gaat om een of meer particuliere maatregel(en).
 3. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 4. Je levert de rekening aan van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 6. De maatregel wordt uitgevoerd in 2022 of is uitgevoerd in 2021, maar je hebt daar nog geen subsidie voor aangevraagd bij waterschap Hollandse Delta.
 7. De maatregel kost minimaal € 250.

DigiD linkstimuleringsregeling particulieren

Subsidie aanvragen - rechtspersonen

Voorwaarden om subsidie te kunnen krijgen als rechtspersoon:

 1. Met de maatregel pas je jouw omgeving aan op extreme neerslag of droogte.
 2. Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling.
 3. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 4. Je hebt een offerte of onderbouwing van de kosten.
 5. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 6. De maatregel wordt uitgevoerd in 2022.
 7. Je vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
 8. Na realisatie van het project lever je het formulier verantwoording subsidie aan.

De aanvraag bestaat uit 2 stappen:

1.    Ten minste 4 weken voor de start van het project vraag je de subsidie aan. Bij deze aanvraag lever je een realistische en sluitende projectbegroting aan met onderbouwing en offerte(s) van de te maken kosten. Wanneer de aanvraag compleet is, krijg je van het waterschap een beslissing waarmee de subsidie wordt verleend.

2.    Nadat het project is afgerond, dien je binnen 6 weken een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Bij deze aanvraag lever je een verslag aan van de uitgevoerde activiteiten, een financieel verslag en foto’s van de situatie vóór en na uitvoering van het project. Zodra wij alle documenten hebben ontvangen, ontvang je onze beslissing. Daarmee wordt de subsidie definitief vastgesteld. De vaststelling van de subsidie gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Let op: de subsidie kan nooit hoger worden vastgesteld dan het bedrag dat in de subsidieverleningsbrief staat.

Aanvraagformulier stimuleringsregeling rechtspersonen

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de regeling?

We geven als waterschap subsidie, omdat we er samen voor moeten zorgen dat onze omgeving wordt aangepast aan extreme neerslag of droogte. Dit kan door:

 • regenwater op te vangen en (tijdelijk) op te slaan op eigen terrein
 • ervoor te zorgen dat er minder regenwater wegstroomt naar de riolering of in de grond
 • ervoor zorgen dat de grond water langer vasthoudt

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door particulieren en door rechtspersonen die niet op winst gericht zijn, zoals scholen, stichtingen en verenigingen van eigenaren (VvE).

Kunnen wij samen subsidie aanvragen?

Wil je samen met de buren iets doen, bijvoorbeeld een sedumdak aanleggen? Dat kan. Vermeld dan duidelijk in je aanvraag dat jullie de subsidie samen aanvragen. Let op: de factuur (of facturen) moet op naam van de aanvrager staan. Het uit te keren subsidiebedrag maken wij over naar het rekeningnummer van de aanvrager.

Welke kosten worden meegenomen voor de subsidie?

De kosten die je in 2022 maakt voor het uitvoeren van de maatregel (bijvoorbeeld de aanschaf van het materiaal en de kosten van een hovenier) nemen wij mee bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Je kunt niet meer dan € 65 per uur declareren voor de hovenier of aannemer. Kosten die niet bijdragen aan het doel van de regeling worden niet meegenomen. Bijvoorbeeld kosten die je maakt voor het herstellen van een dak of het bouwen van een schuur.

Kan ik nog subsidie krijgen over 2021?

Je kunt nog subsidie aanvragen voor maatregelen die je in 2021 hebt getroffen. Dat kan alleen als je voor deze maatregel nog niet eerder subsidie hebt aangevraagd bij waterschap Hollandse Delta.

Wanneer ontvang ik het geld?

Nadat je een aanvraag hebt ingediend, krijg je eerst een brief van ons waarin staat of je de subsidie krijgt. Binnen 6 weken daarna maken wij het bedrag over op het door jou opgegeven bankrekeningnummer. Je kunt geen voorschot krijgen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Vanwege de grote belangstelling is het bedrag dat in 2021 beschikbaar was voor particulieren verdubbeld. Voor particuliere aanvragers is in 2022 een bedrag van € 200.000 beschikbaar. Voor rechtspersonen is € 100.000 beschikbaar.

Wat doet het waterschap voor het klimaat?

Het waterschap bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere periode van droogte. We treffen hiervoor maatregelen, zoals het creëren van extra waterberging en langer vasthouden van water in een gebied. 

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan. 

Waar vind ik de officiële regeling?

Meer informatie over de subsidieregeling vind je in de stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie(externe link).

Hoe kan ik contact opnemen?

Voor meer informatie neemt u contact op met 0900 2005 005. U kunt ook mailen naar stimuleringsregeling@wshd.nl.