Help onze regio klimaatbestendiger te maken!

Een groen dak zorgt voor opvang regenwater
Een groen dak zorgt voor opvang regenwater

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig.

Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. 

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan

Inspiratie om aan de slag te gaan

Wij hebben een brochure uitgebracht met nuttige informatie over klimaatadaptatie:

Bekijk de brochure 'Aan de slag met klimaatadaptatie'

Ook voor 2020 stelt WSHD voor initiatieven een subsidie beschikbaar. Heeft u een waterinitiatief, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunt u doen door het formulier Aanvraag subsidie in te vullen en te versturen. Vergeet niet nadat u het initiatief gerealiseerd heeft, het Formulier Verantwoording subsidie in te vullen en op te sturen zodat wij u de subsidie kunnen uitbetalen.

Tip: Ook andere overheden stimuleren groen blauwe maatregelen. Kijk ook eens op website van uw gemeente.

Formulier Aanvraag subsidie

Door het grote aantal aanvragen voor subsidie heeft het waterschap moeten besluiten om de regeling tijdelijk stop te zetten. Het is nu niet meer mogelijk om een aanvraag voor deze subsidie in te dienen. De verwachting is dat deze subsidieregeling later dit jaar wordt voorgezet. 

Formulier Verantwoording subsidie

Dit formulier vult u in nadat u het initiatief gerealiseerd heeft zodat waterschap Hollandse Delta de subsidie naar u kan overmaken. Het formulier Verantwoording subsidie moet u uiterlijk 15 december 2020 per email sturen naar Stimuleringsregeling@wshd.nl.

Voorwaarden subsidie