Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. Door het vergroenen van onze tuinen en schoolpleinen hebben we daar minder last van. Als jij bijvoorbeeld een groen dak aanlegt of een regenton koopt draag je namelijk bij aan minder wateroverlast bij piekbuien en aan een gezondere leefomgeving. Je bespaart daarnaast ook op kosten van water en energie. Je kunt subsidie aanvragen voor je woning of voor het pand van je vereniging. Woningcorporaties kunnen ook een subsidieaanvraag indienen.

Subsidieregeling

Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van 5000 euro voor particulieren en 10.000 euro voor rechtspersonen, zoals scholen en verenigingen. Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Je kunt je aanvraag indienen tot uiterlijk 1 november 2023.
 

Voor particulieren geldt dat de maatregelen die je neemt, dit jaar moeten worden afgerond. Rechtspersonen hebben langer de tijd. Zij moeten de maatregelen uiterlijk in mei 2024 hebben afgerond.
 

TIP! Veel gemeenten stimuleren groene initiatieven. Kijk ook eens op de website van je gemeente.

Aanleggen van geveltuintjes in IJsselmonde

Dit kun jij doen

Er zijn veel manieren om je omgeving vriendelijker te maken voor water en groen. Denk aan:

 • Woningen, schuren en garages met groene (sedum)daken
 • Water opvangen met infiltratiekratten, een regenton of wadi
 • Het afkoppelen van de regenpijp en opvangen in je regenton
 • Vergroening van het schoolplein, zoals de Agnesschool in Rotterdam-Zuid
 • Tegels eruit wippen, zodat er meer ruimte is voor groen in je tuin

Meer inspiratie? 

Lees hier wat andere inwoners uit onze regio doen.

Let op voordat je begint

Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf als je een groen dak wil aanleggen of regenwater wil opvangen in een wadi of met infiltratiekratten. Dit bedrijf bekijkt of je maatregel haalbaar en effectief is. Is je dak sterk genoeg? Zijn de bodem en grondwaterstanden geschikt voor het maken van een wadi of de aanleg van infiltratiekratten? Dat vergroot de kans dat je subsidie ontvangt.

Je kunt ook nog subsidie aanvragen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 voor een maatregel die in het jaar 2023 is uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Een verzoek om een stimuleringsbijdrage wordt beoordeeld op basis van de regels die beschreven staan in paragraaf 4 van de Algemene subsidieverordening(externe link). Daarnaast zijn er nog een aantal extra voorwaarden:

 1. Als je stimuleringsbijdrage wil aanvragen, moet dit minstens 4 weken gebeuren voordat het project begint.
 2. Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit over de aanvraag.
 3. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage, moet het project passen binnen de doelstelling van artikel 2 en moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:
 • a. Het project vindt plaats binnen het beheergebied van waterschap Hollandse Delta.
 • b. Het project moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en beleidsmaatregelen.
 • c. Voor een rechtspersoon moet er een realistische en gedetailleerde projectbegroting met onderbouwing en offertes worden ingediend voor het project van de organisatie.
 • d. Het project moet door de aanvrager zelf worden uitgevoerd of in opdracht van de aanvrager worden uitgevoerd.

Waar vind ik de officiële regeling?

Meer informatie over de subsidieregeling vind je in de stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie(externe link).

Hoe kan ik contact opnemen voor vragen of de regeling?

Voor meer informatie neem contact op met 0900 2005 005. Je kunt ook mailen naar stimuleringsregeling@wshd.nl.

Wat is het doel van de regeling?

We geven als waterschap subsidie, omdat we er samen voor moeten zorgen dat onze omgeving wordt aangepast aan extreme neerslag of droogte. Dit kan door:

 • regenwater op te vangen en (tijdelijk) op te slaan op eigen terrein
 • ervoor te zorgen dat er minder regenwater wegstroomt naar de riolering of in de grond
 • ervoor zorgen dat de grond water langer vasthoudt

Wat doet het waterschap voor het klimaat?

Het waterschap bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere periode van droogte. We treffen hiervoor maatregelen, zoals het creëren van extra waterberging en langer vasthouden van water in een gebied. 

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan.

Droppie Water en het Klimaat

Ga samen met kinderen aan de slag voor het klimaat en kleur de Droppie Water kleurplaat in. 

Kleurplaat

Hallo allemaal!

Mijn naam is Droppie Water en ik ben hier om jullie te vertellen over het klimaat. Misschien heb je wel eens gehoord van het klimaat, maar wat is dat nu eigenlijk? Het klimaat heeft te maken met het weer op lange termijn. Dat betekent dat we kijken naar hoe het weer zich gedraagt over een langere periode, bijvoorbeeld een aantal jaren.

Het klimaat is heel belangrijk voor ons allemaal, want het bepaalt welke planten en dieren er kunnen leven op onze aarde. Maar het klimaat verandert ook. Het regent vaak harder in de herfst en winter. Dan is er veel water. In de zomer is het juist warmer en droger dan vroeger. Dan komen we water te kort. Het waterschap helpt om het water op te vangen en weer te verdelen.

Gelukkig kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om het klimaat te beschermen. Bijvoorbeeld door meer plantjes te planten in de tuin, de auto vaker te laten staan en meer met de fiets te gaan, en water op te vangen in een regenton. Zo maken we samen de wereld een beetje beter!

Nu is het tijd om te kleuren! Kleur mij in en laat zien hoe mooi jij de wereld vindt. En vergeet niet om goed voor onze planeet te zorgen!

Kleurplaat Droppie Water