Ook dit jaar geeft waterschap Hollandse Delta subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Particulieren en bijvoorbeeld scholen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor een regenton in de tuin, voor een groen dak of een groen schoolplein. Zo zorgen we samen voor schoon en voldoende water in onze omgeving: niet te veel en niet te weinig.  

“Klimaatverandering heeft grote invloed op de watersystemen en op de veiligheid in onze delta. Als waterschap anticiperen we volop op het veranderende klimaat en de daarbij veranderende weerspatronen. We moeten zorgen dat de bodem beter water kan opvangen voor droge periodes en dat we minder water direct afvoeren. Hierbij hebben we de hulp nodig van onze inwoners,” zegt heemraad Piet van der Eijk. 

De subsidie kan via de website aangevraagd worden door particulieren en scholen en verenigingen in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta. De aanvraagformulieren vind je hier op de website: Subsidieregeling voor waterinitiatieven | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl)

Groene tuin