Schouw op overhangend hout en beschermingszones

In juni inspecteert het waterschap weer op takken die te ver over de sloot hangen en of de beschermingszones goed toegankelijk zijn. Dit noemen we de schouw. Een beschermingszone is een strook langs de sloot die vrij moet blijven.

Beschermingszone

Het waterschap zorgt ervoor dat het watersysteem van sloten en vaarten in de polders goed blijft werken. Langs elk stuk water is er een strook die vrij moet blijven, zodat de sloot goed onderhouden kan worden. Deze strook noemen we de beschermingszone. De strook wordt gebruikt als pad voor onderhoud en voor bagger, maaisel, takken en plantenresten. Daarom mogen er geen obstakels zijn in deze zone. 

Overhangend hout

Soms groeien er takken van bomen en struiken over het water heen, wat het onderhoud kan bemoeilijken. Ook zorgen overhangende takken ervoor dat er in de herfst bladeren in het water vallen, wat slecht is voor de waterkwaliteit. Dat willen we voorkomen, dus moet dat overhangende hout worden weggehaald. 

Brief

Als er obstakels zijn in de beschermingszone en/of takken die te ver over de sloot hangen, krijg je een brief met het verzoek de zone vrij te maken en/of de takken te verwijderen. 

Plaatje: Op het plaatje zie je welke gebieden we nu gaan controleren. De inspectie wordt uitgevoerd langs de sloten, singels en plassen in de geelgekleurde gebieden.

Schouwgebieden 2024
Hier zie je welke gebieden we nu gaan controleren. De inspectie wordt uitgevoerd langs de sloten, singels en plassen in de geelgekleurde gebieden.
Overwoekerde sloot