Het RIVM gaf onlangs richtlijnen voor oppervlaktewater en PFAS. De zogenoemde ‘handreikingen’ zijn bedoeld voor het gebruik van oppervlaktewater voor zwemmen, het water geven van planten in moestuinen en het eten van vis uit oppervlaktewater. Er zijn op dit moment geen richtlijnen voor het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee of het beregenen van percelen voor agrarisch gebruik.

De richtlijnen helpen bij het inschatten van de risico's van PFAS. PFAS is een groep van chemische stoffen die voor de mens ongezond kunnen zijn. Waterschappen willen betere waterkwaliteit en daarom een totaalverbod op PFAS. De richtlijnen staan op de website van het RIVM. Of zwemwater veilig is kun je vinden op www.zwemwater.nl