De Rekenkamercommissie onderzoekt de activiteiten van Hollandse Delta. Dit onafhankelijke onderzoek geeft inzicht in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de activiteiten. Verbeter- en leereffecten staan daarbij centraal.

Daarbij versterkt de Rekenkamercommissie de positie van de Verenigde Vergadering. Dit geldt in het bijzonder voor de kaderstellende en controlerende functie. De Rekenkamercommissie bevordert de transparantie van het bestuur en levert een bijdrage aan de versterking van de publieke verantwoording.

Voorstel voor onderzoek

Als inwoner van het waterschapsgebied van Hollandse Delta kun je ook een onderzoek voorstellen. De Rekenkamercommissie gaat over de uiteindelijke keuze van onderzoeksonderwerpen.

Samenstelling

De Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Externe leden Naam FunctiePeriode
De heer Hengeveld
A.G. Hengeveld RA CMCVoorzitter

t/m april 2024

De VV van 6 mei 2020 is akkoord gegaan met herbenoeming.

Drs. C. van RietschotenLidt/m april 2026
 

vacature

Lid 

Secretaris:

Wouter van Riel

Adres:

Waterschap Hollandse Delta
t.a.v. de Rekenkamercommissie
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
E-mail: a.hengeveld@wshd.nl

Missie en visie van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt de activiteiten van het waterschap om inzicht te geven in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid daarvan. De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap in staat stellen verbeteringen met betrekking tot doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid aan te brengen.

De Rekenkamercommissie speelt een rol bij de versterking van de positie van de VV, in het bijzonder bij de kaderstellende en controlerende functie van de VV. De Rekenkamercommissie bevordert de transparantie van het bestuur en levert een bijdrage aan de versterking van de publieke verantwoording.

De Rekenkamercommissie heeft de overtuiging en de ambitie dat onderzoeken bruikbaar moeten zijn voor het waterschap. Verbeter- en leereffecten staan daarbij centraal. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk, positief kritisch en geen afrekenkamercommissie.

Onderzoekrapportages

Onderzoeksonderwerpen

Je kunt als inwoner van het waterschapsgebied ook een suggestie voor een onderzoek doen. Als je een onderwerp wilt aandragen dien je je wel te realiseren dat de Rekenkamercommissie over de uiteindelijke keuze van onderzoeksonderwerpen niet in discussie kan gaan.