Wij zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Hiervoor zijn (Europese) regels vastgesteld. Daar moeten wij ons aan houden, maar u ook.

Decentrale regelgeving

De regelgeving voor waterschap Hollandse Delta is vastgesteld in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan u en het waterschap zich moeten houden. Deze worden gepubliceerd op de site Overheid.nl(externe link). Op de site kunt u deze regelgeving ook inzien:

Regelgeving waterschap Hollandse Delta via Overheid.nl(externe link)