Wij zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Hiervoor zijn (Europese) regels vastgesteld. Daar moeten wij ons aan houden, maar jij ook.

Decentrale regelgeving

De regelgeving voor waterschap Hollandse Delta is vastgesteld in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan jij en het waterschap zich moeten houden. Deze worden gepubliceerd op de site Overheid.nl. Op de site kun je deze regelgeving ook inzien:

Regelgeving waterschap Hollandse Delta via Overheid.nl