Provincie Zuid-Holland bezoekt regio Zuid-Hollandse Delta

Op 2 juli brachten Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland een bezoek aan de regio Zuid-Hollandse Delta. Het dagelijks bestuur van de provincie ging in gesprek met bestuurders van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee en met bestuurders van het waterschap en recreatieschap. Ook schoven ondernemers en onderwijs aan bij tafelgesprekken over de belangrijkste thema’s in de regio: economie, landschap en leefbaarheid.

Inzet: de brede welvaart vergroten

In de regio Zuid-Hollandse Delta werken overheid, onderwijs en ondernemers samen om de brede welvaart te vergroten voor alle 300.000 inwoners in dit gebied. De komende jaren willen de partijen de samenwerking verder versterken en inzetten op concrete projecten die bijdragen aan de economie, het landschap en de leefbaarheid in de regio.

Gesprekstafels: over economie, landschap en leefbaarheid

Op 2 juli gingen bestuurders en stakeholders met elkaar in gesprek over de onderwerpen die spelen binnen een bepaald thema. Hoe kijken we tegen economie, landschap en leefbaarheid aan, waar kunnen we elkaar versterken en waar raken belangen elkaar? Een duidelijke insteek die leidde tot interessante gesprekken. Aan de tafel met het thema leefbaarheid kwamen onderwerpen aan de orde als de woonopgave in relatie tot vitaliteit en demografische opbouw. En onderwerpen als bereikbaarheid en voorzieningen. Aan de tafel met het thema landschap werden gesprekken gevoerd over het behoud van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, over klimaatdoelen en ecologie versus economie. Binnen het thema economie ging het over hoe we samen kunnen werken aan een betere arbeidsmarkt gekoppeld aan goed onderwijs, over energie, netcongestie en energy-hubs en circulaire economie.

Water: een overkoepelend aspect

In de Zuid-Hollandse Delta speelt water een belangrijke en verbindende rol. Dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta gaf een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van water en waterveiligheid. Ontwikkelingen die juist hier in het lage deltagebied aan de orde zullen zijn en waar nu al bestuurlijk over nagedacht moet worden. Zoals de beschikbaarheid van zoetwater, dat nu ‘weglekt’ via de Nieuwe Waterweg, de vorming van de zuidwestelijke wadden en – heel praktisch – de evacuatie-check van de Zuid-Hollandse eilanden.

Samen voor een sterkere regio

Samenvattend was het een geslaagde middag. Met elkaar in gesprek gaan, ook ongemakkelijke ontwikkelingen op watergebied bespreekbaar maken, is cruciaal in de samenwerking. Of het nu gaat om economie, landschap of leefbaarheid, bij alle thema’s werd nadrukkelijk de regionale samenwerking genoemd als basis om sterker te staan, om koppelkansen te zien en samen alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.