Het peilbesluit Goeree-Overflakkee is door de Verenigde Vergadering vastgesteld op 03-12-2004 . Onder het peilbesluit vallen de volgende bemalingsgebieden: