Waterschap Hollandse Delta stelt ieder jaar de belastingtarieven vast. Aan elke taak van het waterschap is een aparte belasting verbonden. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw situatie.