Het Brielse Meer op Voorne-Putten is een belangrijke zoetwatervoorziening voor de hele regio. Om te zorgen dat we hier ook in de toekomst voldoende schoon water hebben, nemen we maatregelen. Dat is het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’

Waarom doen we het?

Het water uit het Brielse Meer wordt gebruikt door veel partijen:

  • boeren op Voorne-Putten gebruiken het voor hun akkers
  • de tuinbouw in het Westland gebruikt het in de kassen
  • industrie in de Rotterdamse haven gebruikt het als koelwater
  • inwoners en toeristen op Voorne-Putten gebruiken het voor recreatie

Daarom is het belangrijk dat de zoetwaterbron beschikbaar blijft. Ook wanneer de effecten van klimaatverandering (droogte, verzilting, piekbuien) groter worden.

Wat houdt het project in?

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • 13 polderinlaten, waaronder 1 hevel, worden geautomatiseerd
  • 9 duikers worden vernieuwd
  • de inlaatsluis Spijkenisse wordt geautomatiseerd
  • automatische chloridemeters worden geplaatst. Hierdoor kunnen we in droge perioden efficiënt en op afstand het zoete water inlaten, zodra het beschikbaar is.

Samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de partners van de Bernisse Commissie: het Havenbedrijf Rotterdam NV en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het laatste nieuws over het Brielse Meer