Ook in de toekomst willen we een leefbare en veilige delta

We herdenken de slachtoffers die 71 jaar geleden omkwamen tijdens de watersnoodramp. Het college van dijkgraaf en heemraden is aanwezig bij diverse herdenkingen op de Zuid-Hollandse eilanden. „In de nagedachtenis van de slachtoffers vinden wij de opdracht om dag-in-dag-uit samen te werken aan een veilige Hollandse Delta”, zegt dijkgraaf Jan Bonjer. En dat is hard nodig, want het klimaat gedraagt zich uiterst grillig.

Neem bijvoorbeeld 2023. Grote delen van het noordelijk halfrond kampten ‘s zomers met ongekende hittegolven en temperaturen tot ver boven de 40 graden. Maar veel Europese landen hadden ook te maken met noodweer dat flinke overstromingen veroorzaakte. Ook delen van Nederland kregen de volle laag tijdens het hoogwater rond de jaarwisseling. „Het zijn onmiskenbare omwentelingen in het weerpatroon door klimaatverandering”, aldus Bonjer.

Jan Bonjer bij de herdenking in Oude-Tonge foto: Wim van Vossen Fotografie

Klimaatbewuste burgers

Over het algemeen, blijkt uit onderzoek, schatten inwoners het risico op wateroverlast en overstromingen (te) laag in. Zij zien weinig tot geen rol om wateroverlast te beperken. Daarom willen wij onze inwoners water bewuster maken. „Voor ons is waterveiligheid dagelijks werk, maar voor veel inwoners is dat niet het geval. We moeten het water opnieuw ontdekken en ermee leren leven. Maar extreem weer komt steeds vaker voor en waterbeheerders kunnen niet langer alleen voor droge voeten zorgen”, zegt Bonjer.

Lokale en regionale samenwerking

We zetten onze kennis en ervaring in voor een toekomstbestendige inrichting van het gebied. Bonjer: „Als waterschap Hollandse Delta willen we hierin de verbinder zijn en de waterbelangen goed vertegenwoordigen. Bij sommige opgaven, de waterveiligheid bijvoorbeeld, nemen we zelf  het voortouw. Voor andere opgaven, zoals waterkwaliteit en bodemgebruik, doen we het samen  met anderen. In alle gevallen staat het regionale perspectief voorop.”

Water en bodem sturend

Ook waterschap Hollandse Delta heeft steeds vaker te maken met overlast door verdroging en piekbuien, zorgen over waterkwaliteit (fosfaat, stikstof, KRW, PFAS en andere niet afbreekbare stoffen in het milieu) en vraagstukken bij het duurzaam inrichten van de openbare ruimte. Water en bodem zijn daarbij sturend, vindt ook het demissionair kabinet. „Daarom is een brede en open blik op de verschillende opgaven op de zeven Zuid-Hollandse eilanden van essentieel belang”, aldus Bonjer.

Wil je meer weten over de watersnoodramp?

Luister dan naar podwalks, fiets of wandel watersnoodroutes, geef er les over op school of lees er meer over in de media: wshd.nl/1953