Sloten en singels zijn belangrijk in het aan- en afvoeren van water. Dit moet ongehinderd kunnen. Daarom is vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Een goede breedte en diepte is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in sloten en singels. Voor actuele berichten over baggeren, maaien en de schouw volg ons op Twitter.

Onderhoud aan de sloten en singels zorgt ervoor dat deze voldoende breed en diep blijven. In praktijk gaat het om het maaien van de waterkant en het baggeren van de bodem. Maaien moet jaarlijks, baggeren 1 keer in de 8 jaar. 

Schouw

Onderhoud is belangrijk voor de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Het onderhoud moet altijd voor 1 december zijn uitgevoerd. Het waterschap controleert dit aan het eind van het jaar. Dit heet de schouw