Sloten en singels spelen een belangrijke rol in het aan- en afvoeren van water. Dit moet ongehinderd kunnen. Daarom is vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Dit staat in de zogenoemde legger. Een goede breedte en diepte is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in de sloten.