Omgevingsvergunning aanvragen

Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heb je toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor het dempen van een sloot, voor het aanleggen van een duiker, voor het gebruiken van grondwater of voor het lozen van afvalwater.

Vergunning of ontheffing aanvragen via Omgevingsloket

Voor dit soort activiteiten moet je een vergunning of een ontheffing hebben. Soms hoef je alleen maar door te geven wat je gaat doen (melding). Dit alles loopt via het Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket kun je:

  • checken of je een omgevingsvergunning nodig hebt 
  • een omgevingsvergunning aanvragen
  • een melding doorgeven

Naar het Omgevingsloket

Video: Vergunningcheck en Aanvragen in het Omgevingsloket

Vergunning nodig?

Je hebt niet overal een vergunning voor nodig. Controleer of je een vergunning moet aanvragen:

Vergunningcheck

Doorgeven wanneer de werkzaamheden starten

Geef op tijd aan ons door wanneer de werkzaamheden beginnen:

  • minimaal 2 werkdagen van te voren als je alleen een melding hoeft te doen van de werkzaamheden
  • minimaal 1 week van te voren als je een vergunning nodig hebt voor de werkzaamheden.

Kosten

Aan kleinere werken zijn geen kosten (leges) verbonden. Het gaat dan om werken die:

  • kleiner zijn dan 1.000 m2
  • minder lang zijn dan 1.000 meter

Meer informatie vind je in de legesverordening op overheid.nl.

Meer informatie

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar vergunningen@wshd.nl.