Dijken beschermen ons tegen overstromingsgevaar. Maar niet alle huizen of bedrijven in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen beschermd achter een dijk. En ook voor nieuwe bouwprojecten wordt regelmatig naar buitendijkse gebieden gekeken. Maar is het met het oog op de toekomst en de verwachte zeespiegelstijging nog wel rendabel om te investeren in buitendijkse ontwikkelingen? En welke maatregelen kunnen helpen om bij hoogwater de risico’s van toekomstige investeringen te beperken? Een nieuwe tool, die vandaag werd gepresenteerd, helpt om deze en andere vragen in een vroeg stadium te beantwoorden.

Afbeelding kaft No Regret-rapport

Samen met Sweco, de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelden we vanuit het Delta Programma Rijnmond Drechtsteden een laagdrempelige Excel-tool, de No regret quick-scan tool. De tool laat zien wat de kans is op overstromingsrisico’s door zeespiegelstijging en helpt gemeenten, waterschappen en investeerders al vroeg in hun planontwikkeling bij keuzes over investeren en maatregelen om overstromingsrisico’s te beperken. Hiermee kan de tool een bijdrage leveren aan weloverwogen gebiedsontwikkelingen en locatiekeuze voor investeringen.

De tool kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Op een kaart in de tool is te zien wat de ingeschatte zeespiegelstijging is in een specifiek gebied, tijdens de levensduur van de investering op die locatie. Vervolgens kan in de tool worden aangegeven welke risicobeperkende maatregelen er in de plannen voor de woonwijk komen. De tool laat dan zien wat het effect hiervan is. De tool stelt ook verschillende opties voor, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen en kleinere ingrepen zoals het op hoogte plaatsen van stopcontacten of het gebruik van vloedschotten. Verschillende opties kunnen worden uitgeprobeerd in de tool en met elkaar worden vergeleken. Zo kan er in het heden een afgewogen keuze worden gemaakt, zonder het risico op spijt in de toekomst: no regret.

Het eindrapport van het onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden.

De tool is vanaf nu beschikbaar en kan worden gedownload op de speciale downloadpagina No Regret-tool