Bij waterschap Hollandse Delta hebben we in totaal meer dan 500 geautomatiseerde gemalen, sluizen en stuwen in ons beheer. Die worden door meerdere systemen bediend. Dat zorgt voor een complex en uitgebreid proces om ons waterbeheer zo goed mogelijk te laten verlopen. Om de technische aansturing van deze systemen soepeler te laten verlopen én efficiënter waterbeheer uit te kunnen voeren zijn we de NBWS gestart.

Luchtfoto dorp

Wat is NBWS? 

Onder alle weersomstandigheden een proactief, optimaal en efficiënt watersysteem; dat klinkt vanzelfsprekend. Maar wie al wat langer meeloopt in de waterschapswereld weet dat er achter het waterbeheer een hele wereld schuil gaat.

Met meer dan 500 automatisch aangestuurde gemalen, sluizen en stuwen, is het waterbeheer voor WSHD een ingewikkelde zaak. Om dit efficiënter te laten verlopen is er in 2018 besloten om dit proces te automatiseren. Deze vernieuwing zorgt er voor dat we meer overzicht hebben. Tegelijkertijd kunnen we de uitdagingen, die ontstaan vanwege klimaatverandering, beter het hoofd bieden.

Waarom doen we het?

Met het Nieuwe Besturing Watersysteem, oftewel NBWS, wordt het watersysteem geautomatiseerd en kunnen we veel beter een gebiedsgerichte aanpak maken. 

Onze peilbeheerders vertellen waarom dit project zo belangrijk is voor hun werk:

Planning project

  1. Momenteel bezig: Automatiseren kunstwerken

    Gedurende een periode van 2 jaar vernieuwen we de besturingssystemen van meer dan 500 geautomatiseerde gemalen.

  2. Afgerond: Inventarisatie en voorbereiding werk

    Waterbeheer is een complex en uitgebreid proces. Om hier efficiënt en beter mee om te gaan zijn we de NBWS opgestart.