Als je financieel nadeel hebt opgelopen door werkzaamheden van het waterschap, vraag dan nadeelcompensatie aan.

  Voorbeelden van financieel nadeel:

  • uw woning is minder waard geworden door dijkverzwaring 
  • uw uitzicht is verminderd, of
  • u heeft omzetverlies voor uw bedrijf

  Voorwaarden

  U kunt nadeelcompensatie aanvragen als:

  • de schade een gevolg is van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap

  • er een oorzakelijk verband is tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade

  • de schade niet binnen het normale maatschappelijk of ondernemingsrisico valt

  • de schade een beperkte groep inwoners betreft. Andere inwoners in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

  • u niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering)

  Aanvragen

  Stuur uw verzoek naar:
  Waterschap Hollandse Delta
  T.a.v. afdeling Juridische en Facilitaire Zaken
  Postbus 4103
  2980 GC Ridderkerk

  U kunt uw verzoek ook digitaal indienen door onderstaand formulier in te vullen. Hiervoor moet u inloggen met Digid of e-Herkenning.

  DigiD linkFormulier nadeelcompensatie aanvragen