Heeft u schade als gevolg van werkzaamheden van het waterschap? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.

  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.

  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.

  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

  • U komt niet in aanmerking voor nadeelcompensatie als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering).  

De nadeelcompensatie vraag u aan met een brief aan:

waterschap Hollandse Delta

t.a.v. afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Postbus 4103

2980 GC Ridderkerk

Lees ook: