Nadeelcompensatie

Als je financieel nadeel hebt opgelopen door werkzaamheden van het waterschap, vraag dan nadeelcompensatie aan.

Voorbeelden van financieel nadeel:

  • jouw woning is minder waard geworden door dijkverzwaring 
  • jouw uitzicht is verminderd, of
  • jouw bedrijf lijdt verlies

Voorwaarden

Je kunt nadeelcompensatie aanvragen als:

  • de schade een gevolg is van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap

  • er een oorzakelijk verband is tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade

  • de schade niet binnen het normale maatschappelijk of ondernemingsrisico valt

  • de schade een beperkte groep inwoners betreft. Andere inwoners in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

  • je niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie als je al een andere vergoeding hebt gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering)

Aanvragen

Stuur jouw verzoek naar:
Waterschap Hollandse Delta
T.a.v. afdeling Juridische en Facilitaire Zaken
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

Je kunt jouw verzoek ook digitaal indienen door onderstaand formulier in te vullen. Hiervoor moet je inloggen met Digid of e-Herkenning.

DigiDFormulier nadeelcompensatie aanvragen