Als u schade heeft opgelopen door werkzaamheden van het waterschap, vraag dan nadeelcompensatie aan. Voorbeelden van schade: uw woning is minder waard geworden door dijkverzwaring, uw uitzicht is verminderd of u heeft omzetverlies voor uw bedrijf.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als:

  • de schade een gevolg is van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap

  • er een oorzakelijk verband is tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade

  • de schade niet binnen het normale maatschappelijk of ondernemingsrisico valt

  • de schade een beperkte groep inwoners betreft. Andere inwoners in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

  • u niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering)

Aanvragen

Stuur uw verzoek naar:
Waterschap Hollandse Delta
T.a.v. afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen door onderstaand formulier in te vullen. Hiervoor moet u inloggen met Digid of e-Herkenning.

DigiD linkFormulier nadeelcompensatie aanvragen