Het lozen van schoon hemelwater mag niet meer via de riolering. Dit mag alleen nog op de bodem of het oppervlaktewater van een sloot. Lozingen van schoon hemelwater die afkomstig zijn van een bodembeschermende voorziening, mogen wel op de riolering worden gebracht.

Het lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld. Als u vervuild hemelwater wilt lozen, dan moet u een melding doen of een watervergunning aanvragen. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten. Het komt ook voor bij daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal. Dat is materiaal dat oplost in regenwater, zoals zinken dakgoten, koperen daken en loodslabben.

Weet u niet zeker of het hemelwater dat u wilt lozen vervuild is? Neem dan contact op met het Waterschapsloket.