Maaien van wegbermen

Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Waterschap Hollandse Delta werkt hiervoor samen met een aantal aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.