Hollandse Delta maait de bermen langs wegen die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.

Nesten en broedende vogels

Weet u waar in de berm een nest van een broedende vogel zit?

Geef het aan ons door! Dat kan 24/7, door te bellen met het waterschapsloket, telefoonnummer 0900-2005005

Op de foto is van achteren een tractor te zien die bezig is om de wegberm te maaien